skip to Main Content

Werken met RSI

Hoe blijf je aan het werk als je RSI-klachten hebt?
Tips om aan het werk te blijven
Terugval voorkomen
Aangepast werk

Ontslag

Dreigend ontslag
Regels bij ontslag
Hulp bij ontslag
Rechten en plichten bij ontslag

Solliciteren

Aanstellingskeuringen
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
Regels voor keuringen
Hoe moet de keuring worden gedaan?
Melding sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen

Keuringen

UWV

Wetgeving

Arbowet
Wet verbetering poortwachter
Preventief medisch onderzoek
Recht op onbereikbaarheid

Rechtspraak

Letselschade

Back To Top