skip to Main Content
Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Factsheet metingen MPN thuiswerken en de coronacrisis

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft tijdens de coronaperiode drie keer de ervaringen met thuiswerken gemeten. In januari melden thuiswerkers dat ze meer fysieke en psychische klachten ervaren dan in eerdere metingen: 24% voor fysieke klachten en 14% voor psychische klachten.

Factsheet metingen thuiswerken

Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2018

In de Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2018 van TNO staan alle cijfers op een rij: welke soort fysieke belasting komt het meest voor en in welke sector, wat zijn de gevolgen voor de gezondheid en de rest van je leven, zoals mogelijke arbeidsongeschiktheid.

Kind dicht op beeldscherm

Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij

Wat zijn de gevolgen van het vele beeldschermgebruik voor kinderen en volwassenen? Welke risico´s zijn er en hoe lang mogen kinderen van verschillende leeftijden en volwassenen met een beeldscherm bezig zijn met zo weinig mogelijk risico op klachten?

De Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij: gevolgen voor de gezondheid in het digitale tijdperk legt alles duidelijk uit. Onderwerpen: ontwikkeling en opvoeding, overgewicht, oogklachten, motorische ontwikkeling, houding en beweging, slaapproblemen en internetverslaving.

Factsheet langdurig zitten op het werk

TNO Monitor arbeid heeft de Factsheet langdurig zitten op het werk gemaakt. Hoeveel zitten we en hoe is dat in andere landen in Europa? Waarom is dat ongezond en wat kun je eraan doen?

KNGF – Factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn

De Factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn is door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, SchouderNetwerken Nederland en onze vereniging gemaakt.

In de factsheet staat hoe vaak (subacromiale) schouderpijn voorkomt, wat de gevolgen en klachten zijn, de kosten ervan en hoe de fysiotherapeut de klachten behandelt. Alles overzichtelijk op één (dubbelzijdig) A4-tje.

Factsheet RSI 2015

Naar schatting lopen in Nederland twee miljoen mensen risico op RSI. In Europa zijn dat er 40 miljoen. In bepaalde sectoren of beroepsgroepen komt RSI vaker voor. Behalve werknemers lopen ook jonge kinderen, scholieren en studenten in toenemende mate risico op RSI. In deze factsheet lees je de cijfers met betrekking tot RSI en KANS.

Download de factsheet (pdf).

Cover Arbobalans 2020

Arbobalans 2020

Arbobalans 2020 beoordeelt de cijfers over 2019: de kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Daarbij valt op dat de kosten van verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd zijn verdubbeld naar 2,5 miljard euro.

Beroepsziekten ontstaan vooral door ontevredenheid met het werk. Naast ontevredenheid met het werk zijn hoge taakeisen en herhalende bewegingen de oorzaak van beroepsziekten.

Voor beroepsziekten aan het bewegingsapparaat zou preventie zich moeten richten op het voorkomen van herhalende bewegingen, ongemakkelijke werkhoudingen en hoge taakeisen.

Factsheets die bij de Arbobalans 2020 horen:

Arbobalans 2016

Arbobalans 2016 interpreteert de cijfers over het jaar 2015 en vergelijkt de cijfers over 2007 tot en met 2015. Over veranderingen in arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, beroepsziekten en meer. In de factsheet staan de belangrijkste gegevens bij elkaar.

Arbobalans 2014

De Arbobalans 2014 geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2014 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor het thema psychosociale arbeidsbelasting en komt de specifieke situatie van zzp’ers aan bod. In de Arbobalans zie je in de tabel op blz. 68 dat RSI-klachten verantwoordelijk zijn voor 11% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.

Cover Beroepsziekten in cijfers 2020

Beroepsziekten in cijfers 2020

Het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020 geeft een overzicht van de verschillende beroepsziekten in Nederland, verdeeld over sectoren en beroepen in Nederland.
De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis.
In de categorie aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Voorpagina rapport Beroepsziekten in cijfers 2018

Beroepsziekten in cijfers 2018

Beroepsziekten in cijfers 2018 geeft een overzicht van de verschillende beroepsziekten in Nederland, verdeeld over sectoren en beroepen in Nederland, over het jaar 2017.

Hoofdstuk 3, Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, begint op pagina 24. Daar vind je de actuele cijfers over het voorkomen van RSI-klachten.

Beroepsziekten in cijfers 2016

Het rapport Beroepsziekten in cijfers 2016 gaat over beroepsziekten, de oorzaken, preventie, diagnostiek en behandeling ervan en re-integratie. Hoe kun je beroepsziekten voorkomen en welke nieuwe arbeidsrisico´s zijn er?

Hoofdstuk 3, vanaf pagina 28, behandelt aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, waaronder ook RSI valt.

Beroepsziekten in cijfers 2014

Het rapport Beroepsziekten in cijfers 2014 geeft de interpretatie van de cijfers over het jaar 2013. Daarnaast worden hier de cijfers over 2005 tot en met 2013 met elkaar vergeleken. Hoe vaak komen welke beroepsziekten voor? Welke ontwikkelingen zijn er in beroepsziekten?

Back To Top