skip to Main Content

Fysiotherapie die werkt! Waar let je op bij het vinden van een fysiotherapeut?

Fysiotherapie die werkt! Want niet altijd werkt fysiotherapie even goed om te herstellen van RSI-klachten. De RSI-vereniging heeft er een themamiddag aan gewijd. Hoe vind je een goede fysiotherapeut?

Inzichten over fysiotherapie die werkt

Met de ervaringen van de leden, de inzichten van een ervaren fysiotherapeut en een onderzoeker/fysiotherapeut kwamen we tot een aantal aanbevelingen. Het was mooi dat de inzichten van de leden en de deskundigen zo goed bij elkaar aansloten.

Tips en aanbevelingen voor fysiotherapie die werkt

Waar moet een goede behandelaar of behandeling aan voldoen? Wat kun je zelf doen?

  • Je moet je thuis voelen bij de therapeut, kunnen overleggen, vertrouwen.
  • De regie moet bij jou liggen: je bent geen te behandelen lichaam, maar iemand met klachten en die klachten hebben verschillende oorzaken.
  • Een therapeut begint met een goede analyse van wat er allemaal speelt en maakt op basis daarvan een plan dat aansluit bij jou; ieder mens is anders.
  • Als dat nodig is moet je het verwachtingspatroon bijstellen. Vaak verwacht of hoop je dat de fysio de klachten in een paar keer weg kan nemen. Maar zo werkt het niet. Je moet ook zelf veranderen, anders zijn de klachten snel weer terug.
  • Een psychosomatische fysiotherapeut sluit het beste aan bij RSI-klachten. Er is vaak aandacht nodig voor de psychosociale factoren en de persoonlijke kanten die de klachten veroorzaken en in stand houden (hoe je werkt, hoe je bent).
  • Lichamelijke behandelingen ondersteunen het leerproces om zelf te leren hoe je kunt herstellen en hoe je de klachten niet opnieuw opbouwt.
  • Leren ontspannen heeft aandacht nodig: ervaren en voelen wanneer er spanning en ontspanning is.
  • De zithouding is minder belangrijk dan vroeger wel werd gedacht. Ontspannen zitten is belangrijker.
  • Een therapeut werkt samen met andere disciplines en verwijst door als hij aan zijn eigen grenzen komt.

Vergoeding zorgverzekering

Tenslotte, zorgverzekeringen vergoeden fysiotherapie vaak maar een beperkt aantal keren. Dat hoeft geen belemmering te zijn om aan de slag te gaan.

Fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Kijk op je polis hoeveel behandelingen je zorgverzekeraar vergoedt en welke voorwaarden daarvoor gelden. Meer informatie daarover vind je op onze webpagina Zorgverzekering.

Begin met het leerproces van inzicht opdoen in oorzaak en herstel van RSI-klachten en hoe je dat zelf kunt doen. Therapeut: “Je kunt als therapeut heel goed iemand om de 14 dagen laten komen en dan steeds kijken hoe het gaat, wat er verandert, wat werkt.“

Meer informatie

Op onze webpagina Behandelingen A-Z staat informatie over verschillende soorten behandelingen, de webpagina Ontspannen en bewegen A-Z beschrijft methoden om te ontspannen en voor tips hoe je het kunt aanpakken kijk je op Behandeling of behandelaar kiezen.

Back To Top