skip to Main Content

15 mei 2021: themamiddag, Fysiotherapie die werkt! 13.00 – 14.45 uur

Op de themadag zal Nathan Hutting, fysiotherapeut en onderzoeker, ingaan op de vraag wat goede fysiotherapie is. Uiteraard is er ruimte om in discussie te gaan en ervaringen te delen.

Daarmee hopen we leden en nieuwe mensen met RSI-klachten handvatten te geven om een fysio te zoeken waar ze wat aan hebben.

Ook de resultaten van het onderzoek, waar zoveel leden een bijdrage aan geleverd hebben, komen aan de orde.

Als je je opgeeft via info@rsi.meoconcept.nl krijg je een link voor Teams.

Wat werkte wel?

De leden gaven aan wel baat te hebben gehad bij het aanpassen van de werkplek/-houding, sporten/bewegen, oefentherapie (Mensendieck, Cesar) en massage. De mentale gesteldheid is ook een belangrijk aandachtspunt.

Back To Top