skip to Main Content

2-uursnorm beeldschermwerk vervallen

Tot voor kort moest je na elke twee uur beeldschermwerk het beeldschermwerk afwisselen met ander soort werk of een pauze. De norm van 2 uur is nu vervangen door “op gezette tijden” en dat betekent dat je nu langer dan twee uur achter elkaar beeldschermwerk mag doen.

Volledige wettekst

Artikel 5.10. Dagindeling van de arbeid

De wettekst van Artikel 5.10. Dagindeling van de arbeid is vanaf 1 januari 2019:
“De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid op gezette tijden wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.”

Waarom vervalt de 2-uursnorm?

De overheid vindt de 2-uursnorm niet meer passen in deze tijd. Zij vindt dat er tegenwoordig genoeg variatie is in beeldschermwerk. Maar, beeldschermwerk blijft beeldschermwerk en je kunt klachten krijgen als je dat lang achter elkaar doet.

Zorgverplichting werkgever vervalt niet

Het vervallen van de 2-uursnorm ontslaat je werkgever niet van zijn zorgverplichting. Je werkgever moet je werk zo organiseren dat je niet onafgebroken achter een beeldscherm zit en dat je regelmatig kunt pauzeren om klachten (RSI-klachten, stress, oogklachten) te voorkomen.

Meer informatie

Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk van Arbo-online.

Op onze webpagina Werk/Wetgeving vind je meer informatie over wet- en regelgeving.

Back To Top