skip to Main Content

Meer gymles, maar te weinig zalen en docenten

Kinderen gaan 27 uur per week naar school, waarvan ze 23,5 uur moeten zitten. De SP wil daarom dat kinderen 3 uur per week gymles krijgen van een vakleerkracht. Is dat haalbaar en heeft meer gymles invloed op de prestaties?

Invloed van bewegen op prestaties

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Als je meer beweegt neem je de lesstof beter op en presteer je beter. De conditie – en daardoor de motoriek – van kinderen is de laatste jaren achteruit gegaan, omdat ze steeds minder bewegen. Daarom pleit de SP voor meer gymlessen.

Rapport Effecten meer en beter bewegingsonderwijs (2018)

De SP heeft laten onderzoeken wat meer bewegingsonderwijs oplevert. Uit het rapport Effecten meer en beter bewegingsonderwijs (2018) blijkt onder andere dat sport de gezondheid verbetert en bewegingsvaardigheden ontwikkelt. Er is nog onvoldoende bewijs voor verbeterde leerprestaties door sport en bewegen. Dat is alleen aangetoond voor wiskunde.

Meer beweging maakt kinderen fitter. Als er door bewegingsonderwijs minder tijd overblijft voor andere vakken, dan zal dat daarom geen invloed hebben op de schoolprestaties.

Van meer lessen in bewegen leer je verantwoord sporten en de kans is groter dat je er ook plezier in krijgt en het je leven lang volhoudt.

Wat en hoeveel de extra gymlessen opleveren voor leerprestaties en sociale effecten moet nog worden onderzocht. Dat geldt ook voor de effecten op de lange termijn.

Afspraken Regeerakkoord

In het Regeerakkoord van 2012 is afgesproken dat basisscholen minimaal 2 lesuren per week besteden aan gym en op bijna driekwart van de basisscholen krijgen kinderen dat ook, maar lang niet altijd van een vakdocent.

Problemen: aantal gymzalen en vakdocenten

Niet overal zijn genoeg gymzalen en in krimpgebieden zijn ze vaak te ver weg. Hoewel, dan kun je ook van de nood een deugd maken: lopend of fietsend naar de gymzaal en terug is ook beweging en bovendien in de buitenlucht.

In mijn tijd op de middelbare school moesten we ook naar de andere kant van de stad voor gymles en dat was niet op het platteland. School had wel een gymzaal, maar in de zomer kregen we buiten les op de renbaan, of een sportcomplex net buiten de stad. Toch twee keer een half uurtje extra beweging.

Er zijn niet alleen te weinig gymzalen, maar ook te weinig vakdocenten om die gymlessen te geven. Nog lang niet alle scholen halen 2 uur gymles per week en niet alle leerlingen krijgen les van een vakdocent. Voor 3 uur gymles zijn de tekorten nog veel groter.

Gymlokalen bouwen en docenten opleiden kost tijd en geld. Het duurt daarom nog wel even voor dit in de praktijk mogelijk is. Je kunt ook creatief zijn en leren in de vorm van bewegen.

Leren in de vorm van bewegen

Steeds meer scholen bewegen tussen de lessen door: even een kwartiertje springen, dansen, hardlopen, of ballen gooien. Dat maakt je hoofd leeg en je voelt je weer fris. Met sjoelen, ballen gooien of springen kun je actief leren rekenen en taalvaardigheden opdoen. Dat scheelt beeldschermgebruik.

Bronnen

Meer ideeën

Wie heeft nog meer ideeën om bewegenderwijs te leren? Laat het ons weten, dan kunnen wij ze verzamelen en via onze website delen.

Blog: Corinne Travail

Back To Top