skip to Main Content

Juridisch Steunpunt Ieder(in) stopt

Wat is het Juridisch Steunpunt?

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) geeft juridische ondersteuning en advies bij de uitvoering van zorgwetten, arbeid en het sociale domein. Mensen met een beperking of chronische ziekte die de wet- en regelgeving, of de bezwaar- en beroepsprocedures niet goed begrijpen kunnen bij dit steunpunt terecht, maar vanaf 1 januari 2019 niet meer.

Waarom stopt het Juridisch Steunpunt?

Het Juridisch Steunpunt stopt, omdat de subsidie die Ieder(in) krijgt niet langer gebruikt mag worden voor dit doel.

Wat zijn de gevolgen van het stoppen van het Juridisch Steunpunt?

Voor wie een beperking of chronische ziekte heeft en weinig inkomen of spaargeld wordt het moeilijk om recht te krijgen.

Als je geen advocaat kunt betalen om je te helpen bij ingewikkelde procedures dan bestaat de kans dat je de hulp of het hulpmiddel dat je nodig hebt om mee te doen in de maatschappij niet krijgt. Het Juridisch Steunpunt mag je vanaf 1 januari niet meer helpen.

Alternatief: Juridische wegwijzer

Ieder(in) heeft de Juridische wegwijzer gemaakt, waarin je kunt vinden bij welke organisatie je vanaf 1 januari terecht kunt. De informatie staat per probleem bij elkaar:

  • problemen met de aanvraag;
  • als je een besluit niet begrijpt of het er niet mee eens bent;
  • vragen over pgb;
  • een conflict met je werkgever of de uitkeringsinstantie;
  • een probleem met een hulpmiddel dat je zelf hebt gekocht;
  • vragen over wilsbeschikking en vertegenwoordiging.

In de Juridische wegwijzer vind je wie je wel kan helpen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de webpagina Juridisch Steunpunt moet stoppen van Ieder(in). Daar kun je de Juridische wegwijzer downloaden.

Back To Top