skip to Main Content

Gezocht: deelnemers focusgroep fysiotherapie

De invloed van je werk op je behandeling

Fysiotherapeuten vinden het lastig om bij de behandeling rekening te houden met het werk van de cliënt, terwijl dat grote invloed kan hebben. Je werk kan (gedeeltelijk) de oorzaak van je klachten zijn waardoor je langzamer of minder goed herstelt.

Een behandeling die rekening houdt met je werkomstandigheden

Zorgverleners moeten meer rekening houden met werkomstandigheden en beter samenwerken. Ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen en daarom heeft het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een project opgezet om dat te verbeteren: Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming.

Het project Werk aan de winkel

Het doel van het project Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming is het verbeteren van de aandacht voor het werk van de cliënt door de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut wil de cliënt meer betrekken bij de besluitvorming over de behandeling en fysiotherapeuten moeten meer samenwerken met andere (arbo)zorgverleners.

Het lectoraat zoekt deelnemers die willen meedoen aan het project. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Saxion Hogeschool en Centrum Werk Gezondheid en wordt gefinancierd door ZonMw en het Wetenschappelijke College Fysiotherapie van het KNGF.

Voorwaarden voor deelname

Wil je meedoen aan dit project, dan moet je aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen.

  • Je hebt in het recente verleden (afgelopen half jaar) klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld rugklachten, nekklachten of knieklachten zijn.
  • Een fysiotherapeut heeft je voor deze klachten behandeld of doet dat nog.
  • Je hebt betaald werk (in loondienst of als zelfstandige) voor tenminste 12 uur per week.

Informatie over het project

De deelnemers vormen een focusgroep. Zij zijn de basis voor het verzamelen van informatie voor het project.

Hoe, waar en wanneer?

  • De bijeenkomsten zijn aan het eind van de middag of het begin van de avond.
  • Een bijeenkomst duurt twee uur (met een pauze).
  • De locatie is Amersfoort en/of Nijmegen, goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Kosten

Deelname is gratis, je ontvangt reiskostenvergoeding en een cadeaubon van € 50,- als dank.

Opgave deelname

Wil je meedoen, geef je dan op bij Wiebke Oswald, onderzoeker, via e-mail: Wiebke.Oswald@han.nl. Voor vragen kun je ook bij haar terecht.

Back To Top