skip to Main Content

Minder aandacht wil niet zeggen dat RSI minder voorkomt

In de media is nog maar weinig aandacht voor kantoorziekten, zoals RSI (een verzamelnaam voor klachten aan nek, schouder, armen/ellebogen of polsen/handen) en het sickbuildingsyndroom. Komen die aandoeningen nu minder voor? Nee, integendeel, ze komen steeds meer voor al zijn de omstandigheden wel beter, maar er is minder aandacht voor.

Het Facilitair Journaal heeft daarover het artikel Kantoorziekten: omstandigheden beter maar lang niet voorbij gepubliceerd. In dit artikel komen dr. Erwin Speklé (Europees Ergonoom en Human Factors Specialist), prof. dr. ir. Philomena Bluyssen (hoogleraar Binnenmilieu) en Reint Alberts (fysiotherapeut en voorzitter van de RSI-vereniging) aan het woord.

RSI

Volgens de arbeidsmonitor van TNO en CBS neemt het aantal mensen dat langdurig of meer last heeft van RSI de laatste tien jaar toe, ondanks de aanpassing van werkplekken en werkomstandigheden. Hebben die maatregelen dan helemaal geen effect?

Preventieve maatregelen hebben wel degelijk zin. De oorzaak van de toename is niet te wijten aan mislukte preventie, maar aan verschillende omstandigheden, zoals verkeerde houding, gebrek aan beweging en psychische factoren. We gebruiken steeds vaker en steeds meer soorten beeldschermen.

Werkplek

Een ergonomische werkplek heeft wel nut, maar als op die plek steeds andere mensen werken moet het meubilair telkens opnieuw worden ingesteld. Als het instellen lastig is zal het niet altijd gebeuren en daarom moet meubilair gemakkelijk en licht instelbaar zijn. Goede verlichting is ook onderdeel van een goede werkplek.

Gedrag

Naast houding speelt je gedrag een grote rol. Weet jij hoe het meubilair voor jou moet worden ingesteld en doe je dat ook? Hoe vaak onderbreek jij je werk voor een pauze, of om even iets anders te doen en doe je dat ook als je een spoedklus hebt?

Hoe slecht is zitten?

Zitten is niet per se slecht, maar wel als je niet tussendoor beweegt. Met een zit-stabureau kun je zitten en staan afwisselen en als je belt kun je ook rondlopen (walk en talk).

Binnenklimaat

Van een slecht binnenklimaat – veel lawaai, te hoge of te lage temperatuur en slechte luchtkwaliteit – kun je ziek worden. Dat heet het sickbuildingsyndroom, waarover je vroeger veel maar nu nooit meer iets hoort. Ook dat komt nog steeds voor. Wat de ideale combinatie van temperatuur, licht en geluid is wordt nog onderzocht.

Meer informatie

Op onze website hebben we verschillende pagina´s met informatie over hulpmiddelen voor computergebruik, de inrichting van een werkplek en het gebruik van andere soorten beeldschermen.

Een artikel over het promotieonderzoek van Erwin Speklé, RSI-preventie heeft aandacht nodig, staat in het Handvat 2012-1, pagina 4-6.

Back To Top