skip to Main Content

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Geacht lid,

Het bestuur van de RSI-vereniging nodigt alle leden uit voor een algemene ledenvergadering op

zaterdag 17 maart 2018 van 11:00 -12:30 uur, bij “Leerhotel het Klooster” te Amersfoort.

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging met de vergaderstukken en een routebeschrijving. De locatie is per auto en openbaar vervoer goed bereikbaar.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 18 maart 2017
  4. Toelichting en goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag 2017
  5. Decharge bestuur
  6. Begroting en activiteitenplan 2018: scenario’s
  7. Samenstelling bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Wij vragen vooraf je aandacht voor agendapunt 6 en 7. De huidige voorzitter treedt namelijk na drie jaar reglementair af op de ALV en is niet herkiesbaar. Omdat de voorzitter tevens de rol van hoofdredacteur, secretaris, PR en onderzoek vervulde is dat een flinke aderlating. Het activiteitenplan 2018 zoals dat is goedgekeurd door de subsidiegever is dan ook niet meer in zijn geheel uitvoerbaar met de overblijvende vrijwilligers. We bespreken graag op de ALV scenario’s hoe verder te gaan met de vereniging om zoveel mogelijk van onze doelstellingen te blijven realiseren. Jouw bijdrage aan deze discussie is zeer welkom.

Bij agendapunt 7 komt aan de orde het reglementair na drie jaar aftreden van bestuursleden Karen Jackson en Reint Alberts. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar, waarbij Reint Alberts heeft aangegeven de functie van voorzitter te willen oppakken ivm bestuurscontinuïteit. Beoogd bestuurslid Joke Huisman die meedraait in het bestuur sinds augustus 2017 is verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Daarnaast worden alle leden opgeroepen kandidaten voor de rol van secretaris, voorzitter of algemeen bestuurslid aan te dragen. Het aandragen van kandidaten kan voorafgaand aan de vergadering via e-mail maar ook tijdens de ALV zelf.

Als bijlage bij deze uitnodiging vind je vacatures voor deze bestuurs- en andere vrijwilligersfuncties bij de vereniging. Voor alle functies geldt dat je samenwerkt met een enthousiast en bevlogen team van vrijwilligers, dat je de activiteiten grotendeels thuis kunt doen en zelf kunt plannen, dat er begrip is als je tijdelijk iets minder kunt doen door klachten, en dat je gebruik kunt maken van (gratis) opleidingen en jezelf verder kunt ontwikkelen. Met meer vrijwilligers gaat het mogelijk wél lukken om belangrijke activiteiten uit het werkplan voor 2018 uit te voeren.

Na de vergadering kan je gebruik maken van een aangeboden lunch. Aansluitend kan je deelnemen aan een inhoudelijk programma met als thema Relax!. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de bijgevoegde uitnodiging. Het bezoeken van alléén de ALV of alléén het inhoudelijke programma is uiteraard ook mogelijk.

Aanmelden: per email naar postbus@rsi.meoconcept.nl. Gelieve in de email het aantal personen en je adresgegevens te vermelden. Wil je s.v.p. ook aangeven of je gebruik wil maken van de lunch?

Graag tot ziens op 17 maart.

Met vriendelijke groet,

Sandra Oudshoff, (aftredend) voorzitter

André van der Put, penningmeester

Reint Alberts, algemeen bestuurslid

Karen Jackson, algemeen bestuurslid

Joke Huisman, beoogd algemeen bestuurslid

postbus@rsi.meoconcept.nl

033 – 247 10 43

Wij vragen je te reageren op deze uitnodiging voor 10 maart 2018.

Back To Top