skip to Main Content

Houding Netwerk Nederland

Over Houding Netwerk Nederland

Houding Netwerk Nederland is een non-profit initiatief van onder andere orthopedisch chirurg Piet van Loon. De doelstellingen van Houding Netwerk Nederland zijn:

  • voorlichting geven over een goede en gezonde ontwikkeling van het bewegingssysteem;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma´s voor problemen van het steun- en bewegingsapparaat;
  • het uitvoeren van onderzoek om rug- en houdinggerelateerde problemen te voorkomen;
  • kennis over de achtergrond van een gezonde houding bij de jeugd, volwassenen en 55+´ers doorgeven aan (para-)medici.

 

Gevolgen slechte houding

Als er niets aan de verkorte spieren en stijve wervelkolom wordt gedaan dan kunnen blijvende verkrommingen aan de wervelkolom en slijtageproblemen ontstaan: problemen die voorheen alleen bij mensen van 60 jaar en ouder werden gezien.

Doe de buktest

Doe de buktest en geef de aantallen van kinderen die wel en niet met hun vingers de grond met gestrekte knieën kunnen aanraken door aan Houding Netwerk Nederland, zodat zij het probleem landelijk in kaart kunnen brengen.

Tijd voor actie!

Investeer in het lesprogramma van Zit met Pit! om de kinderen een goede werkhouding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen aan te leren.

Kinderen die op jonge leeftijd een goede houding en beweging aanleren hebben daar hun hele leven lang plezier van. Voorkom dat ze – voor ze aan het arbeidsproces beginnen – al lichamelijke beperkingen hebben, waardoor ze misschien niet het beroep dat ze zelf gekozen hebben kunnen uitoefenen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Kinderen en RSI. Daar staan meer tips voor ouders en leerkrachten om RSI-klachten bij kinderen te voorkomen.

Of lees ons persbericht (pdf-bestand) van eind februari 2017, waarin we alarm hebben geslagen over het grote aantal kinderen dat nu al dagelijks klachten heeft door het gebruik van beeldschermen.

Back To Top