skip to Main Content

Belastingvoordelen 2016

Wie een ziekte of beperking heeft kan nog steeds zorgkosten via de belasting terug krijgen. En soms kun je je inkomen aanvullen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ieder(in) heeft een website gemaakt met informatie daarover.

Ziektekosten aftrekken

Extra kosten van mensen met een ziekte of beperking, zoals kosten voor vervoer, zorg, hulpmiddelen of extra gezinshulp zijn voor een deel aftrekbaar van het inkomen. Op de website van meerkosten.nl staat in duidelijke taal wanneer en hoe je dat kunt doen. Bestel de brochure Handleiding belastingvoordeel 2016 of download hem.

Bewijs

Je moet de kosten die je aftrekt wel kunnen bewijzen. Vraag een nota bij taxiritten en bewaar vervoersbewijzen en andere bonnen goed. Of noteer kilometerstanden als je met je eigen auto gaat.

Dubbel voordeel

Als je zorgkosten kunt aftrekken gaat je belastbare inkomen omlaag. Dit belastbare inkomen is de basis voor de berekening van zorg- en huurtoeslag. Hoe lager je belastbare inkomen, hoe meer toeslag je krijgt.

Meer belastingvoordelen

De website geeft ook informatie over andere belastingvoordelen, zoals de jonggehandicaptenkorting, extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.

Over welke jaren kun je aangifte inkomstenbelasting doen?

Je kunt een aangifte inkomstenbelasting indienen over de laatste vijf jaren. Dat is in 2017 over 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 (vanaf 1 maart).

Extra ondersteuning inkomen

Naast de belastingaftrek zijn er nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. De website geeft ook heldere informatie over deze extra ondersteuning.

Back To Top